Möt oss online

Vårt kontor där vi sitter och arbetar ligger i det vackra Norrtälje, och vår huvudsakliga verksamhet äger rum i och runt Norrtälje. På senare tid har vi dock utökat den mängd tjänster som vi kan erbjuda dig (och ditt företag) online, så om du är på jakt efter en data konsult på nätet har du hamnat helt rätt. Vi har kommit en lång väg sedan företaget grundades under 2009, och nu har vi alltså tagit vår verksamhet ytterligare ett steg längre genom att erbjuda konsulting och support på helt och hållet onlinebaserad väg.

Din online konsult

data konsult över nätetDIN Datakonsult kan alltså även vara din data konsult på nätet, så även om ditt företag inte är beläget i närområdet kan du fortfarande ta del av många av våra tjänster. Och kontakten med oss kanske inte blir lika personlig i och med att vi inte ses ansikte mot ansikte, men den blir precis lika professionell och du kan alltid räkna med att vi utför jobbet till punkt och pricka.

TJänster

Under fliken ”Vad vi gör” beskriver vi en rad olika tjänster som vi tillhandahåller för våra kunder, och den allra största delen av dem är även tillgängliga om du väljer oss som data konsult på nätet. På grund av praktiska och logistiska skäl kan vi dock inte erbjuda installation på plats hos kunder som inte befinner sig i närområdet för Norrtälje, men i övrigt är det inte mycket som skiljer tjänsteutbuden åt. Manuella omstarter av enheter är dock något som ert företag kan behöva hjälpa till med, men vi kommer att gå igenom i så fall hur det går till.

Kontakt med oss

För många är det viktigt att kunna se den man beställer tjänster av i ögonen, och då kan man boka in ett möte med oss över videolänk. Ifall ert företag vill kan vi även anordna ett personligt möte, i de fall då det är rimligt, där antingen ni besöker oss eller vi besöker er. I övrigt går det alldeles utmärkt att kontakta oss via såväl e-post som över telefon, och vi kommer att utse en konsult som har personlig kontakt med just ert företag för att du ska få allra bästa service.

Support

data konsult över nätetEn av de saker som oroar många när det gäller att använda sig av data konsult på nätet är att det ska bli svårare att få support när något krånglar. Det är dock i många fall en obefogad farhåga eftersom stor del av supporten även för lokala kunder utförs över telefon eller via e-post. Oftast när något går fel eller om något behöver uppdateras så kan det skötas över distans, så det uppstår inget ytterligare steg för nätkunder. Vi följer därtill samma rutiner för underhåll att säkerställa kvalitet för alla våra kunder.

Säkerhet

När man hanterar stora mängder information och sköter kommunikationen som data konsult över nätet är det väldigt viktigt att man hanterar det med diskretion. Och vi använder oss av nätverks- och säkerhetsprotokoll av allra bästa kvalitet och som är up-to-date för att följa gällande standarder, så du kan alltid lita på att den information du delar med oss även stannar hos oss.